bundong

  홈> 사진&동영상 > 본당행사

1월달 신자영명축일

                                                                  1월달 신자영명축일

                                                           2019년  1월 13일주일 미사후
    
제목: 1월달 신자영명축일


사진가: 이춘관(요셉)

등록일: 2019-01-23 13:19
조회수: 177


20190113_120536.jpg (276.6 KB)
20190113_120547.jpg (273.5 KB)

More files(3)...
△ 이전글

2019년 사목위원 워크샆
▽ 다음글

19년 봉사자 임명장 수여식
의견(코멘트)을 작성하실 수 없습니다. 이유: 권한이 없는 회원레벨
enFree