bundong

  홈> 사진&동영상 > 본당행사

태아 축복식
                                                           태아 축복식

                                              2019년 1월 27일(주일) 미사후
    
제목: 태아 축복식


사진가: 이춘관(요셉)

등록일: 2019-01-29 11:19
조회수: 476


20190127_115711.jpg (240.1 KB)
20190127_115930.jpg (1.21 MB)

More files(5)...
△ 이전글

2019년 정해성(베드로)사제서품식(NO1)
▽ 다음글

2019년 사목위원 워크샆
의견(코멘트)을 작성하실 수 없습니다. 이유: 권한이 없는 회원레벨
enFree