bundong

  홈> 사진&동영상 > 본당행사

제19대 사목협의회 첫모임
                                          제19대 사목협의회 첫모임

                                     2019년 11월 3일 (주일) 사목회의실
    
제목: 제19대 사목협의회 첫모임


사진가: 이춘관(요셉)

등록일: 2019-11-07 05:28
조회수: 442


20191103_132514.jpg (189.6 KB)
20191103_132523.jpg (171.4 KB)

More files(3)...
△ 이전글

2019년 사목 워크솝 (NO.1)
▽ 다음글

태아 축복식
의견(코멘트)을 작성하실 수 없습니다. 이유: 권한이 없는 회원레벨
enFree