bundong

  홈> 사진&동영상 > 본당행사

사순절 음악 피정

                                                         " 사순절 음악 피정 "

                                                강 사 ; 백유진(바오로) 신부님
                                                주 제 ; 말씀과 찬미 어우러지는 음악 피정
                                                일 시 ; 2022년 3월 30일(수요일)
                                                장 소 ; 본 당(번동성당)

                                               ** 여성구역장 이영순 율리안나 **

                        *사진제공 ; 총회장 김정호 (베드로), 교육분과회장 이상준(토마스)*
    
제목: 사순절 음악 피정


사진가: 이춘관(요셉)

등록일: 2022-03-30 13:44
조회수: 88


1648607461282.jpg (137.3 KB)
1648607474803.jpg (188.4 KB)

More files(10)...
△ 이전글

20대 사목 상임위원회의
▽ 다음글

3월 교우 영명축일 축하식
의견(코멘트)을 작성하실 수 없습니다. 이유: 권한이 없는 회원레벨
enFree