bundong

  홈> 사진&동영상 > 본당행사

7월 교우 영명축일 축하식
                                               7월 교우 영명축일 축하식  

                                   일  시  ;  2022년 7월 10일  11시 교중미사

                                            (한상춘 요아킴 사진 촬영 협조)
    
제목: 7월 교우 영명축일 축하식


사진가: 이춘관(요셉)

등록일: 2022-07-17 12:41
조회수: 175


20220710_114319.jpg (707.5 KB)
20220710_114337.jpg (693.4 KB)

More files(2)...
△ 이전글

7월 하반기 상임위원회
▽ 다음글

6월 교우 영명축일 축하식
의견(코멘트)을 작성하실 수 없습니다. 이유: 권한이 없는 회원레벨
enFree