bundong

  홈> 사진&동영상 > 본당행사

주님 만찬 성목요일(성 주 간)

                                                   주님 만찬 성목요일(성 주 간)

                                                  2017년 4월 13일(목요일) 오후8시
    
제목: 주님 만찬 성목요일(성 주 간)


사진가: 이춘관(요셉)

등록일: 2017-04-20 10:25
조회수: 658


DSC_6048.JPG (790.4 KB)
DSC_6058.JPG (754.4 KB)

More files(4)...
△ 이전글

본당 부활절 윷놀이 대회
▽ 다음글

예비자 환영식
의견(코멘트)을 작성하실 수 없습니다. 이유: 권한이 없는 회원레벨
enFree