bundong

  홈> 사진&동영상 > 본당행사

구역장 임명식

                                                              구역장 임명식

                                      남성구역장                                 여성구역장
            총구역장          박종갑 사무엘                              송연옥 글라라  
               1구역            
    
제목: 구역장 임명식


사진가: 이춘관(요셉)

등록일: 2017-12-26 08:57
조회수: 687


20171210_115411.jpg (218.7 KB)
20171210_115511.jpg (296.2 KB)

More files(1)...
△ 이전글

2017 년 송년잔치
▽ 다음글

사목방침 계획 봉사자의 밤
의견(코멘트)을 작성하실 수 없습니다. 이유: 권한이 없는 회원레벨
enFree