bundong

  홈> 사진&동영상 > 본당행사

영세식 총평
                                                               영세식 총평

                                                 2020년 8월 23일 (12시) 대성당
    
제목: 영세식 총평


사진가: 이춘관(요셉)

등록일: 2020-09-02 09:28
조회수: 347


20200823_114633.jpg (161.0 KB)
20200823_120050.jpg (151.0 KB)

More files(4)...
△ 이전글

봉성체 드라아브스루
▽ 다음글

19대 사목협의회 7월모임
의견(코멘트)을 작성하실 수 없습니다. 이유: 권한이 없는 회원레벨
enFree