bundong

  홈> 사진&동영상 > 본당행사

제16대 사목평의회 임원 임명식
                                     제 16대 사목평의회 임원 임명식

                                      2013년 11월 10일(주일) 대성당
    
제목: 제16대 사목평의회 임원 임명식


사진가: 이춘관(요셉)

등록일: 2013-11-14 13:07
조회수: 1040


DSC_0662.jpg (1.20 MB)
DSC_0669.jpg (1.31 MB)

More files(2)...
△ 이전글

외국에서 감사인사
▽ 다음글

빈첸시오 김장나눔 행사
의견(코멘트)을 작성하실 수 없습니다. 이유: 권한이 없는 회원레벨
enFree