bundong

  홈> 사진&동영상 > 본당행사

어르신 세실리아 성가대
                           어르신 세실리아 성가대

                         요셉회와 안나회(장례 미사)
                      노인분과장 김광순 (아가다) 제공
                                 (스마트폰 찰영)


    
제목: 어르신 세실리아 성가대


사진가: 이춘관(요셉)

등록일: 2013-12-13 08:00
조회수: 980


20131211_103831.jpg (168.7 KB)
△ 이전글

빈첸시오 김장나눔 행사
▽ 다음글

" 축 " 오세현(루치아노)신부님 사제서품
의견(코멘트)을 작성하실 수 없습니다. 이유: 권한이 없는 회원레벨
enFree