bundong

홈> 단체나눔방> 우리동네, 우리교우

제목: 이재원 베드로 부제 서품 축하식


글쓴이: 이춘관(요셉)

등록일: 2022-01-31 15:57
조회수: 175


20220130_115054.jpg (250.3 KB)
20220130_114809.jpg (250.7 KB)

More files(14)...
 

                                                              이재원 베드로 부재 서품 축하식

                                                           2022년 1월 30일(주일) 11시 교중미사

                                            * 부제 서품식 2022년 1월 14일(금요일) 14 ; 00  명동성당

                                                                          영적예물
                          
                                                                미사 , 여성체  ;  610회
                                                                      화살기도  ; 1.389번
                                                              성소를위한기도 ; 1340번
                                                                       묵주기도 ;  4.400단

                                                         * 본당 공동체 모든 신자가 축하드립니다.*
    
의견(코멘트)을 작성하실 수 없습니다. 이유: 권한이 없는 회원레벨
△ 이전글: 최철연 스테파노 보좌신부님 환송식
▽ 다음글: 2022년 사목위원및 교육위원 워크샆
enFree