bundong

홈> 단체나눔방> 우리동네, 우리교우

제목: 세 례 성 사


글쓴이: 이춘관(요셉)

등록일: 2020-08-17 06:52
조회수: 1099


DSC_6403.JPG (243.4 KB)
DSC_6332.JPG (225.3 KB)

More files(22)...
 
  
                                                                        세 례 성 사

                                                                           "  축  "
                                                                         세        례

                                                        세례성사로 31명의 형재 자매가 주님의 자녀로
                                                     새롭게 태어나심을 번동성당 공동체 모든 신자가 축하
                                                     드립니다.

                                                         세 례 식  : 2020년 8월 15일(토요일) 오후3시
    
의견(코멘트)을 작성하실 수 없습니다. 이유: 권한이 없는 회원레벨
△ 이전글: 제20대 사목협의회 취임식및 임명장수여식
▽ 다음글: 영 명 축 일(송경섭 베드로 주임신부님)
enFree