bundong

홈> 단체나눔방> 우리동네, 우리교우

제목: "사노드" 개막 미사


글쓴이: 이춘관(요셉)

등록일: 2022-02-16 08:10
조회수: 256


1644819795566.jpg (80.6 KB)
DSC_8680.JPG (206.2 KB)

More files(17)...
 

                                                                  " 사노드 "  개막 미사

                                                    일  시 ; 2022년  2월 13일 11시(교중미사)
    
의견(코멘트)을 작성하실 수 없습니다. 이유: 권한이 없는 회원레벨
△ 이전글: 성 지 축 성(주님 수난 성지주일0
▽ 다음글: 최철연 스테파노 보좌신부님 환송식
enFree