bundong

홈> 단체나눔방> 우리동네, 우리교우

제목: 성 지 축 성(주님 수난 성지주일0


글쓴이: 이춘관(요셉)

등록일: 2022-04-13 05:36
조회수: 110


DSC_9229.JPG (181.1 KB)
DSC_9236.JPG (166.2 KB)

More files(12)...
 

                                               성 지 주 일(주님 수난 성지주일)

                                          일  시: 2022년 4월 10일(주일 교중미사0
    
의견(코멘트)을 작성하실 수 없습니다. 이유: 권한이 없는 회원레벨
△ 이전글: 주님 만찬 성목요일
▽ 다음글: "사노드" 개막 미사
enFree