bundong

홈> 단체나눔방> 우리동네, 우리교우

제목: 주님 만찬 성목요일


글쓴이: 이춘관(요셉)

등록일: 2022-04-15 08:01
조회수: 110


DSC_9377.JPG (214.5 KB)
DSC_9338.JPG (158.4 KB)

More files(16)...
 

                                                            주님 만찬 성목요일

                                       일 시 ; 2022년 4월 14일(목요일) 저녁 8시 대성당
    
의견(코멘트)을 작성하실 수 없습니다. 이유: 권한이 없는 회원레벨
△ 이전글: 파스카 성야미사
▽ 다음글: 성 지 축 성(주님 수난 성지주일0
enFree