bundong

홈> 단체나눔방> 우리동네, 우리교우

제목: 성 모 의 밤


글쓴이: 이춘관(요셉)

등록일: 2022-05-09 09:20
조회수: 145


20220506_200708.jpg (221.2 KB)
20220506_202503.jpg (205.3 KB)

More files(15)...
 

                                                                     " 성 모 의 밤 "

                                                      
                                                      2022년 5월 6일(금요일) 오후 7시30분
    
의견(코멘트)을 작성하실 수 없습니다. 이유: 권한이 없는 회원레벨
△ 이전글: 전신자 야외미사
▽ 다음글: 파스카 성야미사
enFree