bundong

홈> 단체나눔방> 우리동네, 우리교우

제목: 야외 미사 취소


글쓴이: 이춘관(요셉)

등록일: 2015-06-14 01:18
조회수: 9377
 
              
                                                         야외 미사 취소

                                            2015년 6월 14일(주일) 야외미사
                                         메르스 확산에 따라 취소합나다,
    
의견(코멘트)을 작성하실 수 없습니다. 이유: 권한이 없는 회원레벨
△ 이전글: "특 전 미 사'관련 주교회의 상임위원회 결정 알림
▽ 다음글: 야외 미사
enFree